FORSIDEN

 

HVEM ER VI

 

 
 

Albion MC er klubben for ejere og brugere af engelsk producerede motorcykler af alle mærker og årgange.

Klubben har som sit formål at fremme og værne om interessen for disse motorcykler.

 

 

Albion Rally

Albion Rally - som det årlige træf kaldes - er uden sammenligning det største arrangement i klubbens kalender.

Imidlertid daterer træffets historie sig tilbage til årene før klubbens stiftelse, idet der dengang med Fyns Motorsports Touringsektion som arrangør blev afholdt træf for engelske motorcykler og med deltagelse hovedsageligt af englænderkørere.

Denne tradition blev videreført i det nystartede ALBION MC.
Albion Rally har altid været afholdt på Fyn. Af hensyn til lignende arrangementer i beslægtede klubber ligger tidspunktet for afholdelse af træffet efterhånden fast på den sidste weekend i juli måned.

Udover en enestående mulighed for at få sig en god "englændersnak" kan der blandt de fast tilbagevendende programpunkter nævnes lejrbål når mørket falder på, fællestur af ca. 2 timers varighed lørdag eftermiddag. Lørdag aften serveres grillmad efterfulgt af præmie/pokal overrækkelse og endelig levende musik til ud på de små timer. Sidst, men ikke mindst er der på træffet - og til rimelige priser - mulighed for at skaffe sig det nødvendige til livets opretholdelse (Læs: mad og drikke).

Overnatning kan ske i eget medbragt telt, men hvis man ikke har lyst til at slæbe så meget grej med på cyklen – findes der også mulighed for indendørs overnatning.

Træffet afvikles - helt i Albion's ånd - i en afslappet og fordragelig atmosfære med hovedvægten lagt på det hyggelige samvær og er på denne måde en begivenhed, som hele familien kan deltage i.

Deltagelse i træffet er åben også for ikke-medlemmer, og da klubben er et demokratisk, frisindet og tolerant foretagende, skal man ikke fortvivle, selvom den engelske cykel midlertidigt skulle være ude af drift. I dette næsten utænkelige tilfælde accepteres andre mærker også - man må så blot finde sig i at blive henvist til parkering i "svinestien" udenfor træfpladsen. Albion Rally er i det hele taget et meget åbent arrangement.

Ikke-motorcyklister er ligeledes meget velkomne til at kigge ind, hvis vejen falder forbi. Nogen kunne måske lade sig inspirere af alle herlighederne?!

 

 
NYT  NYT
Se hele bladet
 "Klang og Kvalitet"
 - KLIK på billedet

Klang & Kvalitet, klubbens blad, udkommer 4 gange om året, og tilsendes alle medlemmer.

Hvervet som gæsteredaktør går på omgang, og alle som har lyst for at samle materiale til et blad er velkommen til at kontakte Albion redaktøren på mail: albionmc.redaktor@gmail.com  almindelig snegle post modtages også gerne!

Albion redaktøren samler så det tilsendte materiale til bladet, sender til trykkeriet og sørger for distribution af bladet.

I bladet bringes de artikler og historier og billeder som samlet af gæsteredaktøren  eller sendt direkte til Albion Redaktøren. Desuden er der sider med invitationer, annoncer og aktivitetskalenderen. Så bladet bliver derfor kort sagt så godt, varieret og spændende som det materiale medlemmerne byder ind med. Det er altså medlemmerne der ”laver” bladet, Albion redaktøren samler og opsætter og distribuerer blot bladet.

Hvis man kun ønsker at modtage bladet digitalt, altså som en PDF fil via mail, så kontakter man blot Albion redaktøren.  (og så sparer vi jo lidt porto).