Side 1    side 2
  Hvem er vi?   Bestyrelse 2017-2018   Links  
 

Albion MC er klubben for ejere og brugere af engelsk producerede motorcykler af alle mærker og årgange – lige fra den eksklusive Vincent over den mere ydmyge og sindige Ariel VB600 til de mere almindeligt forekommende Norton, Triumph eller BSA – også nye engelske motorcykler er velkommen, der er plads til alt fra den fine veteran til den nyeste Triumph eller Norton model.

Klubben har som sit formål at fremme og værne om interessen for disse motorcykler.

Albion MC, der er hjemmehørende på Fyn blev stiftet 17. marts 1983 af en gruppe på godt en snes englænder kørere, som til trods for den stigende japanske dominans havde bevaret loyaliteten overfor de hæderkronede engelske maskiner. Den stiftende generalforsamling fandt sted 31. august samme år på Flemløse Kro ved Assens. En del af denne gruppe havde indtil dette tidspunkt været medlemmer af BMOC – en organisation som sidst i 70’erne havde samlet englænder kørere fra hele Skandinavien. Med et faldende og derfor utilfredsstillende aktivitets- og informations niveau gik denne organisation dog efterhånden mere eller mindre i opløsning, så der opstod snart et behov for og et ønske om at starte en rent dansk klub, hvor den fælles lidenskab fortsat kunne dyrkes.

Albion er et ord af keltisk oprindelse, som i antikken poetisk blev brugt om Storbritannien – endvidere er Albion navnet på en gearkasse (selvfølgelig) af engelsk fabrikat.

Klubben lever den dag i dag i bedste velgående. De 20 ”pionerer” hvoraf flere stadig er medlemmer, er siden blevet til flere, og det nuværende medlemstal ligger på ca. 160. Begge køn er repræsenteret (dog ikke ligeligt), ligesom den aldersmæssige og geografiske spredning er stor. De fleste medlemmer er dog bosiddende på Fyn

Det gode kammeratskab, hjælpsomheden samt et fordrageligt og hyggeligt samvær er værdier der altid har været lagt stor vægt på blandt Albions medlemmer. Disse ”bløde” værdier er nok årsagen til at langt størstedelen af medlemsskaren udgøres af almindelige familiemennesker i en overvejende ”moden” alder.

Albion har ikke, og har aldrig haft et klubhus eller faste lokaler som ramme om det sociale samvær og klub liv. Den ”mangel” kompenseres der for gennem diverse arrangementer, og det tilstræbes at afholde mindst et arrangement hver måned. I begyndelsen af året arrangeres der en bowlingaften, senere hen Generalforsamling med efterfølgende vinterfest/hygge. I Påsken, nærmere betegnet Skærtorsdag når vi frem til Albions forårsmønstring, som for mange er årets første køretur, og med det altid pæne fremmøde en festlig indledning på sæsonen. I sommersæsonen arrangeres der kaffemøder rundt omkring hos medlemmerne, nogle med arrangeret fællestur.  Størstedelen af arrangementerne foregår eller tager udgangspunkt på Fyn, men medlemmer i andre landsdele er altid meget velkommen til at arrangere kaffemøder, ture eller andre arrangementer i deres område. Henvend jer gerne til Formanden, så invitation kan komme i bladet og dato og tid kalenderen.

Årets store tilløbsstykke er vores eget årlige træf, ALBION RALLY – uden sammenligning det største arrangement i klubbens regi.

Medlemskab af Albion MC kan erhverves af alle, uanset bopæl, der interesserer sig for og har rådighed over en motorcykel af engelsk oprindelse, og som i øvrigt kan tilslutte sig klubbens vedtægter.

Har disse linjer vakt din adresse er du velkommen til at henvende dig klubbens formand eller klubbens kasserer – se telefonnumre og mailadresse på denne side.

 Oplysninger om klubben, spørgsmål, medlemskab eller andre ting – send mail til Albion forkvinde eller Albion Kasserer  - se mailadresse under Bestyrelsen.

 

Klubbens postadresse
ALBION MC, Overgade 41, Skalbjerg
5492 Vissenbjerg

Albions bestyrelse:

Forkvinde: Lone Brunbjærg
Overgade 41, Skalbjerg
5492 Vissenbjerg
Tel: 2874 0464
E-mail: albionmc.formand@gmail.com 

Næstformand Christian Jepsen
Overgade 41, Skalbjerg
5492 Vissenbjerg
Tlf: 6081 3006
E-mail: albionmc.naestformand@gmail.com

Kasserer Ole Bøgelund

Stadion Alle 8
6500 Vojens
Tlf: 4016 7060
E-mail: albionmc.kasserer@gmail.com 

K&K Redaktør Jørgen Madsen
Østergade 56,
5881 Skaarup
Tlf. 3023 2049
E-mail: albionmc.redaktor@gmail.com
Alternativ: jokkemadsen@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem Torben Højsgaard
Svendborgvej 161
5600 Fåborg
Tlf: 4011 3789
E-mail: torho5600@gmail.com