FORSIDEN

 

ALBION RALLY

 

 

 

 
 

Albion Rally

Albion Rally - som det årlige træf kaldes - er uden sammenligning det største arrangement i klubbens kalender.

Imidlertid daterer træffets historie sig tilbage til årene før klubbens stiftelse, idet der dengang med Fyns Motorsports Touringsektion som arrangør blev afholdt træf for engelske motorcykler og med deltagelse hovedsageligt af englænderkørere.

Denne tradition blev videreført i det nystartede ALBION MC.
Albion Rally har altid været afholdt på Fyn. Af hensyn til lignende arrangementer i beslægtede klubber ligger tidspunktet for afholdelse af træffet efterhånden fast på den sidste weekend i juli måned.

Udover en enestående mulighed for at få sig en god "englændersnak" kan der blandt de fast tilbagevendende programpunkter nævnes lejrbål når mørket falder på, fællestur af ca. 2 timers varighed lørdag eftermiddag. Lørdag aften serveres grillmad efterfulgt af præmie/pokal overrækkelse og endelig levende musik til ud på de små timer. Sidst, men ikke mindst er der på træffet - og til rimelige priser - mulighed for at skaffe sig det nødvendige til livets opretholdelse (Læs: mad og drikke).

Overnatning kan ske i eget medbragt telt, men hvis man ikke har lyst til at slæbe så meget grej med på cyklen – findes der også mulighed for indendørs overnatning.

Træffet afvikles - helt i Albion's ånd - i en afslappet og fordragelig atmosfære med hovedvægten lagt på det hyggelige samvær og er på denne måde en begivenhed, som hele familien kan deltage i.

Deltagelse i træffet er åben også for ikke-medlemmer, og da klubben er et demokratisk, frisindet og tolerant foretagende, skal man ikke fortvivle, selvom den engelske cykel midlertidigt skulle være ude af drift. I dette næsten utænkelige tilfælde accepteres andre mærker også - man må så blot finde sig i at blive henvist til parkering i "svinestien" udenfor træfpladsen. Albion Rally er i det hele taget et meget åbent arrangement.

Ikke-motorcyklister er ligeledes meget velkomne til at kigge ind, hvis vejen falder forbi. Nogen kunne måske lade sig inspirere af alle herlighederne?

 

KLIK på billedet for PDF-fil