Klang og Kvalitet

klubbens blad, udkommer 4 gange om året, og tilsendes alle medlemmer.

Hvervet som gæsteredaktør går på omgang, og alle som har lyst for at samle materiale til et blad er velkommen til at kontakte Albion redaktøren på mail: albionmc.redaktor@gmail.com almindelig snegle post modtages også gerne!

Albion redaktøren samler så det tilsendte materiale til bladet, sender til trykkeriet og sørger for distribution af bladet.

I bladet bringes de artikler og historier og billeder som samlet af gæsteredaktøren eller sendt direkte til Albion Redaktøren. Desuden er der sider med invitationer, annoncer og aktivitetskalenderen. Så bladet bliver derfor kort sagt så godt, varieret og spændende som det materiale medlemmerne byder ind med. Det er altså medlemmerne der ”laver” bladet, Albion redaktøren samler og opsætter og distribuerer blot bladet.

Hvis man kun ønsker at modtage bladet digitalt, altså som en PDF-fil via mail, så kontakter man blot Albion redaktøren.  (og så sparer vi jo lidt porto).

Facebookgruppe for medlemmer